NAŠE ŠKOLA RECYKLACÍ STARÝCH SPOTŘEBIČŮ VÝRAZNĚ PŘISPĚLA K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Naše škola již několik let zodpovědně odevzdává elektrozařízení ke zpětnému odběru. Nyní můžeme přesně vyčíst, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin a vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí (viz graf pod textem). Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studil neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklace vydaných elektrozařízení 

 

  Z certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že naše škola odevzdala v loňském roce 53,99 kilogramů starého elektra. Tím jsme uspořili 1,31 MWh elektřiny, 93,02 litrů ropy, 5,00   vody (5000 litrů) a 0,02 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,24 tun CO2 a produkci nebezpečných odpadů o 1,04 tun.

 

  Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujedete téměř 100 kilometrů, nebo dojde k uspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.

 

  Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů (proto já osobně chci TESLU) a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třidí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík. 

 

  V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více než 17 000 sběrných míst. To je pětkrát vice než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o červené kontejnery na drobné elektro. Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít nejbližší místo na    

www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na Životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech. 

1 thought on “NAŠE ŠKOLA RECYKLACÍ STARÝCH SPOTŘEBIČŮ VÝRAZNĚ PŘISPĚLA K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *